6 september 2023

Medewerker opvanghuis en begeleid wonen

Filed under: — Gizem Bolat @ 13:05

Stichting Corridor is een kleinschalige zorgorganisatie voor mensen vanaf achttien jaar met een psychiatrische achtergrond. We bieden opvang, huisvesting, begeleiding, dagbesteding en maatjesprojecten in de regio Rotterdam.

Medewerker Opvanghuis/ Begeleid Wonen (24u per week)

Functie-inhoud:

Je bied individuele ondersteuning op verschillende levensgebieden en goede, persoonlijke aandacht  aan de bewoners van zowel Het Opvanghuis als Begeleid wonen. Je werkt volgens een rooster. In het Opvanghuis werk je intensief samen met cliënten om de basis op orde te brengen en de zelfredzaamheid van bewoners te vergroten. Binnen het begeleid wonen geef je vorm aan het Leveringsplan en biedt je de ondersteuning op basis van een extramuraal arrangement. Ook evalueer je periodiek de geboden hulpverlening. Je werkt veel samen met diverse organisaties, je voert intakegesprekken, rapporteert in een EPD en ziet het benutten van de mogelijkheden in de wijk voor je cliënten als een leuke uitdaging. Je werkt volgens kantoortijden en eens in de 3 weken op de zaterdagmiddag. Je speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van stagiaires en vrijwilligers. Tevens woon je vergaderingen, intervisies en scholingsbijeenkomsten bij.

Vacature opvanghuis en begeleid wonen

 

16 augustus 2023

Meewerkend teamleider De Vriendendiensten & Mantelzorgmakelaars (24-32 uur)

Filed under: — Gizem Bolat @ 15:48

Stichting Corridor is een kleinschalige organisatie in de regio Rijnmond die opvang, huisvesting, ondersteuning, dagbesteding en maatjesprojecten biedt aan mensen met een kwetsbaarheid. Voor onze afdeling de Vriendendiensten en Mantelzorgmakelaars zijn wij op zoek naar een:
Meewerkend teamleider De Vriendendiensten & Mantelzorgmakelaars (24-32 uur)

Vacature meewerkend teamleider De Vriendendienst en Mantelzorgmakelaars september 2023
Functie-inhoud
De meewerkend teamleider is verantwoordelijk voor bovenstaande afdeling. Van de teamleider verwachten wij dat hij/zij achter de visie van Corridor staat en bekend is met of wil leren over de presentiebenadering. De meewerkend teamleider geeft leiding aan de betaalde en onbetaalde medewerkers van de afdeling. Tot je werkzaamheden behoren ook het verantwoorden van zorg en bijbehorende administratieve werkzaamheden. Je hebt affiniteit met beleidsmatige en ontwikkelingsgerichte werkzaamheden.
De Vriendendienst (Rotterdam en Hoogvliet) verbindt mensen die in een sociaal isolement verkeren. Dit sociaal isolement wordt veroorzaakt door psychische kwetsbaarheid, een verstandelijke beperking, gezondheidsredenen of ouderdom. Deelnemers van de Vriendendienst worden in contact gebracht met elkaar, met een vrijwilliger, een stagiair(e) of met andere bezoekers van Centrum Corridor. De Vriendendienst gaat ervan uit dat eenieder naast een vraag ook een aanbod heeft.
Mantelzorgmakelaars is een nieuw op te zetten functie binnen de stichting. De mantelzorgmakelaar is een professional die mantelzorgers helpt met alle regeltaken rond de zorg. Daarbij gaat het over de mantelzorg zelf, maar ook over hoe je dat kunt combineren met werk en/of andere verplichtingen. De mantelzorgmakelaar weet de weg in de (bureaucratie van de) zorg. Als duidelijk is wat er moet gebeuren, zet de mantelzorgmakelaar haar/zijn kennis in om oplossingen te vinden.

21 november 2022

Vacature Ambulant Ondersteuner voor 32 uur

Filed under: — Martin Jacobusse @ 13:08

Ambulant Ondersteuner (32 uur per week)

Functie-inhoud:

Je biedt individuele ondersteuning op verschillende levensgebieden en goede zorg aan onze cliënten. Je stelt in samenspraak met de cliënt het begeleidingsplan op, evalueert dit plan en stelt deze zo nodig bij. De eigen zelfredzaamheid van de cliënt maakt een belangrijk deel uit van het plan. Je voert ondersteuningsgesprekken, werkt samen met verschillende disciplines van diverse organisaties en betrekt het netwerk van de cliënt. Het benutten van de mogelijkheden in de wijk van je cliënt is een leuke en belangrijke uitdaging. Verder woon je wekelijkse teamvergaderingen, intervisies en scholingsbijeenkomsten bij.

Vacature Ambulante Ondersteuning 32 uur

21 september 2022

Vacature Ambulant Ondersteuner (16-24 uur per week)

Filed under: — Martin Jacobusse @ 15:06

Voor de afdeling Ondersteuning zijn wij in verband met groei op zoek naar een:

Ambulant Ondersteuner (16-24 uur per week)

Functie-inhoud:
Je biedt individuele ondersteuning op verschillende levensgebieden en goede zorg aan onze cliënten. Je stelt in samenspraak met de cliënt het begeleidingsplan op, evalueert dit plan en stelt deze zo nodig bij. De eigen zelfredzaamheid van de cliënt maakt een belangrijk deel uit van het plan. Je voert ondersteuningsgesprekken, werkt samen met verschillende disciplines van diverse organisaties en betrekt het netwerk van de cliënt. Het benutten van de mogelijkheden in de wijk van je cliënt is een leuke en belangrijke uitdaging. Verder woon je wekelijkse teamvergaderingen, intervisies en scholingsbijeenkomsten bij.

Vacature Ambulante Ondersteuning 16-24u

29 augustus 2022

Kwartiermaker Alliantie Tante Sjaar

Filed under: — Gizem Bolat @ 07:29

De Alliantie Tante Sjaar komt op voor de burgers en gezinnen in Rotterdam die kampen met mentale en/of
verslavingsproblematiek. Zij agendeert thema’s als: aanpak van dakloosheid, werkeloosheid/participatie &
armoede en integrale ondersteuning met als doel van betekenis te zijn/bij te dragen aan welzijn en gezondheid
van deze kwetsbare burgers en gezinnen.

Ben jij de kwartiermaker voor de Alliantie Tante Sjaar?
Ben jij de schakel tussen de alliantie en de stad? Ben je een denker én een doener? Een stevige ondernemende
verbindende aanjager die in samenwerking met partners activiteiten realiseert? Dan past de functie van
kwartiermaker voor de alliantie bij jou!

Lees hier de volledige vacaturetekst. 

19 juli 2022

Medewerker Vriendendienst

Filed under: — Gizem Bolat @ 13:47

Voor onze afdeling de Vriendendienst zijn we op zoek naar een:

Medewerker Vriendendienst (20 – 24 uur p/w)

Functie-inhoud:

De afdeling Vriendendienst (onderdeel van Centrum Corridor) verbindt mensen die in een sociaal isolement verkeren. Dit sociaal isolement wordt veroorzaakt door een psychiatrische kwetsbaarheid, een verstandelijke beperking, gezondheidsredenen of ouderdom.

Deelnemers van de Vriendendienst worden in contact gebracht met elkaar, met een vrijwilliger of student.

De volledige vacaturetekst vind je hier.

13 juli 2022

Meewerkend teamleider Activiteitencentrum De Uitdaging & De Vriendendiensten & Mantelzorgmakelaars (24-32 uur)

Filed under: — Gizem Bolat @ 08:43

Voor onze afdelingen de Vriendendienst Rotterdam, de Vriendendienst Hoogvliet en ons cliënt gestuurde activiteitencentrum de Uitdaging en een nieuwe afdeling Mantelzorgmakelaars zijn wij op zoek naar een:

Meewerkend teamleider Activiteitencentrum De Uitdaging & De Vriendendiensten & Mantelzorgmakelaars (24-32 uur)

Functie-inhoud 

De meewerkend teamleider is verantwoordelijk voor bovenstaande drie afdelingen. Van de teamleider verwachten wij dat hij/zij achter de cliënt gestuurde visie staat en bekend is met of wil leren over de presentiebenadering.

De volledige vacaturetekst vind je in de bijlage.

Vacature meewerkend teamleider De Uitdaging en Vriendendienst MZM 2023

 

5 april 2022

Ondersteuner activiteitencentrum De Uitdaging (16-20u)

Filed under: — Gizem Bolat @ 14:41

Voor ons activiteitencentrum zijn wij op zoek naar een:

Ondersteuner activiteitencentrum De Uitdaging
(16-20u)

Functie-inhoud:

De sfeer in ons centrum wordt omschreven als warm, mensen voelen zich welkom. De Uitdaging is een kleinschalig door- en voor- project, waarin vrijwilligers en professionals zij aan zij optrekken. Wij hebben een bont gezelschap aan vrijwilligers en bezoekers in huis. Oudere en jongere volwassenen, divers van achtergrond, meer en minder stabiel. Een belangrijke taak is ervoor zorg te dragen dat iedereen op een prettige manier aanwezig kan zijn en kan functioneren.

Van de nieuwe collega verwachten we dat onze vrijwilligers zowel individueel als in een groep ondersteunt worden. Het bevorderen van de samenwerking tussen het activiteitencentrum en de buurt is onderdeel van het takenpakket.

De volledige vacaturetekst vind je hier.

10 december 2021

Ambulant Ondersteuner

Filed under: — Gizem Bolat @ 15:32

Voor de afdeling Ondersteuning zijn wij in verband met het vertrek van een collega op zoek naar een:

Ambulant Ondersteuner
(24 uur per week)

Functie-inhoud:

Je biedt individuele ondersteuning op verschillende levensgebieden en goede zorg aan onze cliënten. Je stelt in samenspraak met de cliënt het begeleidingsplan op, evalueert dit plan en stelt deze zo nodig bij. De eigen zelfredzaamheid van de cliënt maakt een
belangrijk deel uit van het plan. Je voert ondersteuningsgesprekken, werkt samen met verschillende disciplines van diverse organisaties en betrekt het netwerk van de cliënt. Het benutten van de mogelijkheden in de wijk van je cliënt is een leuke en belangrijke uitdaging. Verder woon je wekelijkse teamvergaderingen, intervisies en scholingsbijeenkomsten bij.

De volledige vacaturetekst vind je hier.

30 maart 2021

Medewerker Opvanghuis Psychiatrie/ Begeleid Wonen

Filed under: — Gizem Bolat @ 15:06

Voor de afdeling Opvanghuis Psychiatrie/ Begeleid Wonen zijn wij in verband met ziektevervanging per direct op zoek naar een tijdelijke 

Medewerker Opvanghuis Psychiatrie/ Begeleid Wonen

Functie-inhoud: 

Je bied individuele ondersteuning op verschillende levensgebieden en goede zorg aan de bewoners. Het begeleidingsplan, die je in samenspraak met je cliënt opstelt, is hierin het uitgangspunt. Je werkt intensief samen met cliënten aan het behalen van gestelde doelen en evalueert deze samenwerking. Naast psychosociale ondersteuning bied je veelal ook praktische ondersteuning. Medewerkers werken veel samen met diverse organisaties. Je voert intakegesprekken. Het benutten van de mogelijkheden in de wijk voor je cliënten is een leuke uitdaging. Je bent op werkdagen ingeroosterd op reguliere kantoortijden en op de zaterdag van 12.00 tot 17.00. Je speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van stagiaires en vrijwilligers. Tevens woon je vergaderingen, intervisies en scholingsbijeenkomsten bij.  

De volledige vacature tekst vind je hier.

18 februari 2021

Ambulant Ondersteuner

Filed under: — Gizem Bolat @ 11:52

Voor de afdeling Ondersteuning zijn wij in verband met het vertrek van een collega per direct op zoek naar een: 

Ambulant Ondersteuner (24-32 uur per week) 

Functie-inhoud: 

Je biedt individuele ondersteuning op verschillende levensgebieden en goede zorg aan onze cliënten. Je stelt in samenspraak met de cliënt het begeleidingsplan op, evalueert dit plan en stelt deze zo nodig bij. De eigen zelfredzaamheid van de cliënt maakt een belangrijk deel uit van het plan. Je voert ondersteuningsgesprekken, werkt samen met verschillende disciplines van diverse organisaties en betrekt het netwerk van de cliënt. Het benutten van de mogelijkheden in de wijk van je cliënt is een leuke en belangrijke uitdaging. Verder woon je wekelijkse teamvergaderingen, intervisies en scholingsbijeenkomsten bij 

De volledige vacature tekst vind je hier.

22 januari 2021

Bureaucoördinator 24-30u

Filed under: — Gizem Bolat @ 14:08

Voor ons Centraal Kantoor zijn wij in verband met zwangerschapsvervanging per medio maart op zoek naar een tijdelijke:

Bureaucoördinator (24-30 uur per week)

Functie-inhoud:

De Bureaucoördinator is verantwoordelijk voor het zorg dragen en uitvoeren van de voorkomende dagelijkse werkzaamheden op het Centraal Kantoor, alsmede het voorbereiden, (mede) ontwikkelen en implementeren van beleidsplannen binnen een beleidsterrein. De kaders worden gevormd door het instellingsbeleid en relevante richtlijnen, procedures en regelingen. De Bureaucoördinator werkt nauw samen met de directeur en (meewerkend) teamleiders.

De Bureaucoördinatoren van Stichting Corridor hebben een veelzijdige functie met ieder hun eigen (beleids)terreinen. Jouw voornaamste aandachtsgebieden zijn Onderhoud, Privacy/AVG en Kwaliteitsbeleid.

De volledige vacaturetekst vind je hier.

28 oktober 2020

Samen op stap in Kralingen

Filed under: — Vriendendienst Rotterdam en Hoogvliet @ 14:47

Bent u degene die wat vrolijkheid en gezelligheid wil brengen? Het leuk vindt samen een korte wandeling te maken in combinatie met praktische zaken, zoals boodschappen doen? Biedt u graag een luisterend oor? Voor een dame, 60 jaar, woonachtig in Kralingen zoekt de Vriendendienst een vrijwilliger(v). Deze mevrouw heeft een klein netwerk. Door uw bezoek en inzet van een dagdeel per week (of twee weken), maakt u haar wereld wat groter. Samen naar buiten, want deze buurvrouw doet dingen liever niet alleen.
De Vriendendienst Rotterdam biedt vrijwilligers een training, ontmoetingsmiddagen met collega vrijwilligers, reis- en onkostenvergoeding. Meer weten? Een afspraak maken? Stuur een bericht. U bent van harte welkom!

15 mei 2020

Tijdelijke Ambulant Ondersteuner M/V (24-32 uur per week)

Filed under: — Gizem Bolat @ 13:53

Voor de afdeling Ondersteuning zijn wij in verband met ziektevervanging op korte termijn op zoek naar een nieuwe collega.

Functie-inhoud:
Je biedt individuele ondersteuning op verschillende levensgebieden en goede zorg aan onze cliënten. Je stelt in samenspraak met de cliënt het begeleidingsplan op, evalueert dit plan en stelt deze zo nodig bij. De eigen zelfredzaamheid van de cliënt maakt een belangrijk deel uit van het plan. Je voert ondersteuningsgesprekken, werkt samen met verschillende disciplines van diverse organisaties en betrekt het netwerk van de cliënt. Het benutten van de mogelijkheden in de wijk van je cliënt is een leuke en belangrijke uitdaging. Je woont vergaderingen, intervisies en scholingsbijeenkomsten bij en je draait mee in de bereikbaarheidsdienst.

De volledige vacaturetekst vind je hier.

Ambulant Ondersteuner M/V (20-28 uur per week)

Filed under: — Gizem Bolat @ 13:51

Voor de afdeling Ondersteuning zijn wij op zoek naar een nieuwe collega.

Functie-inhoud:
Je biedt individuele ondersteuning op verschillende levensgebieden en goede zorg aan onze cliënten. Je stelt in samenspraak met de cliënt het begeleidingsplan op, evalueert dit plan en stelt deze zo nodig bij. De eigen zelfredzaamheid van de cliënt maakt een belangrijk deel uit van het plan. Je voert ondersteuningsgesprekken, werkt samen met verschillende disciplines van diverse organisaties en betrekt het netwerk van de cliënt. Het benutten van de mogelijkheden in de wijk van je cliënt is een leuke en belangrijke uitdaging. Je woont vergaderingen, intervisies en scholingsbijeenkomsten bij en je draait mee in de bereikbaarheidsdienst.

De volledige vacaturetekst vind je hier.

27 februari 2020

Ervaringsdeskundige gezocht – Rotterdam

Filed under: — Gizem Bolat @ 14:40

Ken je of ben je een ervaringsdeskundige in psychiatrie?
Heb je interesse in een waardevolle dagbesteding?
Wij bieden vrijwilligerswerk bij de inloop, de ruilwinkel, als activiteiten organisator, schoonmaakspecialist en/of klusjesman (-vrouw)!
Kom eens kijken in ons activiteitencentrum De Uitdaging, aan de Stadhoudersweg 7a, dit is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Of neem contact met ons op via 010-4774178 of mail naar uitdaging@stichtingcorridor.nl.

Let op: om in aanmerking te komen voor een vrijwilligerswerkplek bij de Uitdaging moet je bij voorkeur een indicatie voor dagbesteding hebben of bereid zijn om deze aan te vragen. We helpen daar graag mee!

Maatje gezocht voor een goed gesprek en een wandeling – Rotterdam

Filed under: — Vriendendienst Rotterdam en Hoogvliet @ 14:03

Creatieve vrouw wil graag samen met jou de stilte in huis doorbreken.

Zij zoekt een vrijwilliger/maatje voor een prettig gesprek met inhoud. Als het weer het toelaat wil mevrouw over een tijdje ook graag naar buiten voor een wandeling. Mevrouw is getrouwd, 50+, woont in Rotterdam centrum.

Heb jij een paar uur in de week tijd? Maak je goed en gemakkelijk contact? De Vriendendienst nodigt je uit contact op te nemen voor het plannen van een kennismakingsgesprek. Als vrijwilliger/maatje biedt ons team je een reis-onkostenvergoeding, regelmatig bijeenkomsten met collega-vrijwilligers en een training voor startende maatjes. De Vriendendienst is blij je als vrijwilliger te begroeten, je bent van harte welkom!

Je kunt bellen naar 010-2621756 of mailen naar vriendendienst@stichtingcorridor.nl.

10 mei 2019

Lid Raad van Toezicht

Filed under: — Gizem Bolat @ 10:50

Stichting Corridor zoekt een nieuw lid voor de Raad van Toezicht.

De volledige vacaturetekst vind je hier.

7 augustus 2018

Vrouwelijke vrijwilliger gezocht voor gezellige dame (60jr) die samen wil fietsen, bakken of koken – Hoogvliet

Filed under: — @ 15:28

Mevrouw is enorm vriendelijk en een gezellige gesprekspartner. Ze wil graag weer wat vaker fietsen en hoopt dat ze iemand vindt die dat met haar zou willen doen. Alleen durft ze niet goed te gaan. Bij slecht weer vindt mevrouw het ook erg leuk om te koken of te bakken, maar het is haar stiekem vooral om het praatje te doen. I.v.m. werk is ze beschikbaar op maandagmiddag en op vrijdag.

Vriendendienst Hoogvliet: 06-81189702
vriendendienst@stichtingcorridor.nl

Meneer (61jr) is op zoek naar een wandel- en gesprekspartner – Hoogvliet

Filed under: — @ 15:24

Door omstandigheden is meneer niet meer in staat om te werken. Hij heeft zijn hele leven in de verpleging gewerkt en voelt zich niet op zijn gemakt bij ‘macho types’. Meneer is daarom op zoek naar een vrouwelijke vrijwilliger die het leuk vindt om met hem te wandelen en die op de hoogte is van wat er in de wereld gaande is. Op dit moment wandelt meneer meerdere dagen per week in zijn eentje. Wat zou het leuk zijn als dit binnenkort samen met iemand zou kunnen!

Vriendendienst Hoogvliet: 06-81189702
vriendendienst@stichtingcorridor.nl

Een vriendin gezocht voor een goed gesprek en een lach – Hoogvliet

Filed under: — @ 15:22

Mevrouw zou het leuk vinden om iemand te hebben die af en toe eens langs komt voor een praatje. Met de dames in de flat kan ze niet goed meepraten. Zij hebben het vooral over hun kleinkinderen en huishoudelijke onderwerpen. Mevrouw (84jr) heeft altijd gewerkt, is nooit getrouwd geweest en heeft geen kinderen. Hierdoor is haar sociale netwerk heel erg klein. Een maatje waarmee ze gesprekken kan voeren met iets meer diepgang is zeer welkom!

Vriendendienst Hoogvliet: 06-81189702
vriendendienst@stichtingcorridor.nl

Een boodschappenmaatje en gesprekspartner voor een sociale oude dame (95jr) – Hoogvliet

Filed under: — @ 15:20

Mevrouw is op zoek naar een vrijwilliger die het niet erg vindt om haar rolstoel te duwen en mee naar buiten kan voor een boodschap, of om gezellig naar de markt te gaan (op donderdag) bij haar in de buurt. Door een beperkt sociaal netwerk zit mevrouw nu soms weken binnen. Als je op bezoek komt leeft mevrouw helemaal op en tovert altijd wel ergens bonbonnetjes vandaan. Met andere woorden: mevrouw kan een vrijwilliger goed gebruiken, maar heeft zelf ook zeker wat te bieden!

Vriendendienst Hoogvliet: 06-81189702
vriendendienst@stichtingcorridor.nl

Er is veel te doen in Crooswijk, maar dat lukt haar niet in haar 1tje! – Rotterdam

Filed under: — @ 15:12

Voor een bewoonster van Crooswijk is de Vriendendienst op zoek naar een vrijwilliger(m/v) die samen met haar naar buiten kan gaan.

Mevrouw zit in een rolstoel en kan niet alleen naar buiten voor een “wandelingetje”in haar wijk. Een praatje, ommetje, een stukje gezelligheid een paar uurtjes in de week is voor haar voldoende.

Vriendendienst Rotterdam biedt begeleiding, een onkostenvergoeding, training voor startende vrijwilligers en een hartelijk welkom in de stichting.

Vriendendienst Rotterdam: 010-2621756
vriendendienst@stichtingcorridor.nl

Shoppen, mode en woninginrichting – Rotterdam

Filed under: — @ 15:10

Vrouw, 46 jaar, woonachtig in Overschie wil graag met iemand de winkels in.

Heerlijk rondneuzen in de Bijenkorf op de afdelingen mode en woninginrichting of gewoon bij haar in de wijk Overschie. Genieten van de mooie spullen… kijken, kijken maar niet kopen….

Maar ook samen wandelen, voor een praatje en een stukje gezelligheid. ze wil er gewoon op uit. Lijkt het u leuk haar te leren kennen, laat het ons weten. Als vrijwilliger van de Vriendendienst kunt u, op korte termijn, met een maatje op stap. Pak de telefoon en maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de Vriendendienst of stuur en mail, we nemen snel contact met u op.

Meer informatie over de stichting surf naar www.stichtingcorridor.nl

U bent van HARTE WELKOM

Vriendendienst Rotterdam: 010-2621756
vriendendienst@stichtingcorridor.nl

80+-ster wil graag naar buiten – Rotterdam

Filed under: — @ 15:07

Deze mevrouw op leeftijd is een goede bekende van onze stichting, altijd blij met een nieuw maatje/vrijwilliger. Ze wil heel graag naar buiten, samen een ommetje maken in de wijk. Gemakkelijk gaat het lopen niet maar met de rollator lukt het. Je bent altijd welkom in haar woning voor een praatje, een spelletje… kortom gezelschap.

Wie heeft een paar uurtjes per week tijd en zin mevrouw te bezoeken, wie bezorgt haar een leuke middag/ochtend iedere week?

Als vrijwilliger van de Vriendendienst ontvang je een onkostenvergoeding, kan je gebruik maken van de faciliteiten van het centrum, word je begeleid door een van de teamleden en kan je deelnemen aan een training voor vrijwilligers in het najaar. Schroom niet en meld je aan, je wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Voor meer informatie stuur een bericht! Je bent van harte welkom.

Vriendendienst Rotterdam: 010-2621756
vriendendienst@stichtingcorridor.nl

Spontaniteit en humor, 75+ in Prinsenland – Rotterdam

Filed under: — @ 15:05

Spontane Rotterdamse, 75+, met gevoel voor humor is op zoek naar meer vrolijkheid. Samen praten, wandelen en wat boodschappen doen in de buurt, dat betekent voor haar én jou een stukje gezelligheid. Even er op uit voor wat afleiding, een gesprek met een ander, spreekt jou dit aan? Aarzel niet en neem contact op met de Vriendendienst, indien je eenmaal per week of twee weken een aantal uurtjes met deze mevrouw op stap wilt gaan. We bieden een onkostenvergoeding, training voor nieuwe vrijwilligers, gebruik van de faciliteiten van Centrum Corridor, begeleiding door een van de medewerkers van het team. Meer weten, stuur een bericht!

Vriendendienst Rotterdam: 010-2621756
vriendendienst@stichtingcorridor.nl

Op zoek naar “normaal” contact – Rotterdam

Filed under: — @ 15:01

Mevrouw, 40+, zit in een rolstoel. Er komen regelmatig professionals bij haar thuis, maar zou ook graag eens een niet-professional, een buurtbewoonster, gewoon voor een praatje en een stukje gezelligheid op bezoek hebben. Samen aan de koffie/thee, alle tijd voor een gesprek, een lach en soms een traan. Spreekt dit je aan, heb je een paar uurtjes in de week tijd? Aarzel niet, meld je aan bij de Vriendendienst. We bieden een onkostenvergoeding, training voor vrijwilligers, gebruik van de faciliteiten van ons Centrum Corridor een leuk team dat voor je klaar staat als het nodig is. Kom langs voor een kennismaking- en/of oriënterend gesprek of stuur een bericht!

Vriendendienst Rotterdam: 010-2621756
vriendendienst@stichtingcorridor.nl