Links

Samenwerkingspartners van Corridor

Thuiszorg Inis
Traject Bewindvoering
Pluspunt Rotterdam
Aafje
Tzorg
Esila Zorg
STOED
Parnassia

Samenwerkingsverband Archipelgroep

De Ontmoeting
Arosa
Maaszicht
Prokino
Perspektief
NAS

Netwerk en inspraak

Basisberaad Rijnmond
Cliëntenpagina GGZ
Stichting Cliëntgestuurde Initiatieven en Projecten

Indicatie en toegang

WMO
Vraagwijzers in Rotterdam
Centraal Onthaal Volwassenen
Jongerenloket

Psychiatrische zorg en diagnostiek

Parnassia – psychiatrische zorg
PsyQ – onderdeel van Parnassia
Antes – regio Rijnmond en de Zuid-Hollandse eilanden
FortaGroep – diagnostiek en behandeling
Palier – forensische en intensieve zorg, voor moeilijk behandelbare patiënten, o.a. ernstige gedragsproblemen, verslaving en/of delinquentie.
Youz – Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Andere (tijdelijke) woonvoorzieningen en opvang

Pameijer – grote organisatie met onder andere beschermd wonen
Yulius – beschermd wonen voor mensen met een autismespectrumstoornis
Zonder dak woningen CVD – sociale pensions
Leger des Heils – onder andere nachtopvang
Humanitas – hulp op humanistische grondslag
Stichting Timon – hulp op christelijke grondslag aan jongeren en jonge moeders

Overig

Wegloophuis Utrecht
Sociale Kaart Rotterdam – gericht zoeken naar specifieke hulp in Rotterdam en regio
Rotterdammersvoorelkaar – vrijwilligerswerk in Rotterdam