Doelstelling, missie en visie

Doelstelling

Stichting Corridor Dienstverlening biedt opvang, begeleiding en dagbesteding aan (ex-)psychiatrische patiënten die zelfstandig wonen of verblijven in huisvestingsprojecten van Stichting Corridor Beheer en schept voorwaarden om deze personen hun eigen positie te kunnen laten bepalen en maatschappelijk weerbaar te worden.

Missie

We willen bereiken dat een groep ggz-cliënten, door gebruik te maken van onze dienstverlening, zelfstandiger wordt en meer deel gaat uitmaken van de maatschappij.

Visie

Corridor wil de doelstelling bereiken door steeds nieuwe producten en activiteiten te ontwikkelen. We willen aanvullend zijn op het aanbod van grotere ggz-instellingen en maatschappelijke organisaties. Daarom zal Corridor de maatschappelijke ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen en steeds kritisch haar eigen koers bepalen.