Werkwijze en uitgangspunten

Gelijkwaardigheid

Bij Corridor werken medewerkers en vrijwilligers nauw samen. Onder hen zijn veel ervaringsdeskundigen. Deelnemers of cliënten kunnen ook vrijwilliger zijn, want bij Corridor kun je altijd je talenten inzetten.
Menselijk contact op basis van gelijkwaardigheid vinden we belangrijk. We helpen je om je plek in de samenleving in te nemen op een manier die jij prettig vindt.

Presentie

Bij de presentiebenadering staat de relatie tussen de zorgvrager en zorgverlener centraal. Het draait dus niet om de zorgverlener zelf met zijn vakkennis. En de te behalen doelen of te volgen protocollen komen pas op de tweede plaats.
De zorgverlener kan pas iets voor je betekenen als hij je kent en weet wat er bij jou op het spel staat aan verlangens en angst. Dan kan hij aansluiten bij jouw leefwereld en van daaruit doen wat er gedaan kan worden. Bij deze aanpak is de zorgverlener aanspreekbaar, aandachtig, geduldig, oprecht, trouw en menselijk.

Bekijk voor meer informatie dit filmpje (10 minuten): Andries Baart legt uit wat presentie is.