Stichting Corridor is een zorgorganisatie voor mensen vanaf achttien jaar met een psychiatrische achtergrond. We bieden opvang, huisvesting, begeleiding, dagbesteding en maatjesprojecten in de regio Rotterdam met kleinschalige projecten en afdelingen.

> Onze diensten

Mensen met een psychiatrische achtergrond kunnen bij Corridor terecht voor Opvang & Begeleid Zelfstandig Wonen. Lees meer over het Opvang & wonen.

 

Corridor Ondersteuning voor mensen met psychiatrische problemen: begeleid zelfstandig wonen, begeleiding op maat (ambulante begeleiding) en activiteitencentrum De Uitdaging. Lees meer over Corridor Ondersteuning.

De Vriendendienst is een maatjesproject in Rotterdam. Mensen met psychiatrische of psychosociale problemen komen in contact met een maatje om samen dingen te doen die ze beiden leuk vinden. Lees meer over de Vriendendiensten.