Opvang & Wonen

Mensen met een psychiatrische achtergrond kunnen bij Corridor terecht voor Opvang & Begeleid Zelfstandig Wonen. Vanuit een gezamenlijk team wordt ondersteuning geboden aan de bewoners.

Bij Opvang & Wonen kun je terecht voor:

  • Opvanghuis Psychiatrie
    Het Opvanghuis Psychiatrie biedt tijdelijk onderdak en begeleiding aan mensen vanaf 18 jaar met een psychiatrische achtergrond. De aanmelding verloopt via Centraal Onthaal (Gemeente Rotterdam).
  • Begeleid zelfstandig wonen
    Bij Begeleid Wonen woon je alleen of met anderen in een huis van Corridor en krijg je (overdag) begeleiding op de leefgebieden waar je nog ondersteuning bij nodig hebt.