Coronavirus

De gezondheid van onze medewerkers, vrijwilligers, cliënten en bezoekers staat natuurlijk voorop. Om deze reden heeft Stichting Corridor een aantal maatregelen geformuleerd. Op deze pagina houdt Stichting Corridor u in het kort op de hoogte van de maatregelen die wij hebben genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken en haar cliënten, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers te beschermen. Wij hopen hiermee het risico op verspreiding van het virus binnen onze organisatie te voorkomen/minimaliseren.

Stichting Corridor houdt zich aan de landelijke richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de GGD, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Gemeente Rotterdam.

Help ons door onderstaande maatregelen zoveel mogelijk na te leven en er kennis van te nemen. Houd deze pagina in de gaten voor de meest actuele stand van zaken en ontwikkelingen.

Wat betekent dit voor Stichting Corridor?

Stichting Corridor hanteert strikte hygiënemaatregelen voor alle cliënten, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers. Deze algemene maatregelen zijn als volgt geformuleerd:

  • Houdt 1,5 meter afstand van elkaar (2 armlengtes)
  • Schud geen handen en vermijd direct contact
  • Was je handen regelmatig 20 seconden lang met water en zeep, daarna droog je je handen met een papieren doek
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten

Voor onze afdelingen betekent het hanteren van de bovenstaande maatregelen het volgende:

Centraal Kantoor
De medewerkers van ons Centraal Kantoor werken zo veel mogelijk vanuit huis. Voor vragen of opmerkingen kunt u het beste mailen naar contact@stichtingcorridor.nl.

Het Opvanghuis Psychiatrie
Het rooster van de medewerkers van het Opvanghuis Psychiatrie is aangepast om aanwezige medewerkers te spreiden. Per dag zijn er maximaal twee medewerkers aanwezig om bewoners te begeleiden. Zij houden zich aan de 1,5 meter afstand en de overige richtlijnen van het RIVM en Stichting Corridor.

De Uitdaging
Tussen 16 maart en 3 april is de Uitdaging gesloten geweest voor bezoekers. Vanaf maandag 6 april  is de Uitdaging weer geopend onder zeer strikte voorwaarden en met een maximaal aantal bezoekers per keer. Voor de inloop geldt een maximaal aantal bezoekers van 6 personen. Dit aantal is vastgesteld op basis van de grootte van de ruimte en het aantal personen dat in de gaten kan worden houden i.v.m. alle regels en richtlijnen. Het bezoek wordt onderverdeeld in tijdsvakken, hier worden roosters voor gemaakt, zodat er elke dag verschillende bezoekers kunnen komen. Aanwezigheid werkt in de inloop op inschrijving. Zie hier actuele informatie over het aanbod en de huidige werkwijze van De Uitdaging. De 1,5 meter afstand wordt ook hier gehandhaafd, evenals de overige richtlijnen van het RIVM en Stichting Corridor. Nadat bezoekers zijn geweest, worden alle contactvoorwerpen schoongemaakt, voordat nieuwe bezoekers of medewerkers het pand betreden.

De Vriendendienst Rotterdam en Hoogvliet
Vanaf 16 maart; de invoering van de coronamaatregelen, werken de medewerkers van de Vriendendienst zoveel mogelijk vanuit huis. Het hoofddoel is al die tijd geweest om in contact te blijven met de vrijwilligers, studenten en deelnemers van de Vriendendiensten. In de meest kwetsbare situaties zijn er boodschappen gedaan voor iemand of hebben maatjes elkaar bezocht. Dit is altijd gebeurd met de inachtneming van de RIVM richtlijnen.

Nu de RIVM maatregelen versoepelen, bekijkt de Vriendendienst de mogelijkheden hun werkzaamheden te hervatten en/of uit te breiden. Gezien de mentale risico’s van deze langdurige isolatie zullen we maatgericht weer mensen aan elkaar verbinden. We zullen al onze vrijwilligers en deelnemers benaderen met de vraag of zij fysiek contact willen (en kunnen) aangaan. Bestaande koppels kunnen hun contact herstellen door elkaar weer fysiek te treffen. Nieuwe koppels kunnen aan elkaar worden voorgesteld. Koppel- en kennismakingsgesprekken kunnen weer plaatsvinden; op de Stadhoudersweg, in de buitenlucht of bij mensen thuis. Uiteraard met de voorwaarden dat er 1,5 meter afstand bewaard kan worden. Face-to-face contacten zullen weer meer de norm zijn.

De veiligheid van de medewerker en de maatjes moet te allen tijde worden gewaarborgd. Zijn er persoonlijke bezwaren of is er een fysieke kwetsbaarheid bij het maatje of de medewerker? Dan wordt hiervoor een alternatieve oplossing gezocht. In deze gevallen wordt gebruik gemaakt van beeldbellen en/of andere creatieve manieren van contact.

Ambulante Ondersteuning en Begeleid Wonen
Uitgangspunt is sinds de invoering van de coronamaatregelen thuiswerken geweest. Nu landelijk de maatregelen versoepelen, kijkt ook Corridor naar de mogelijkheden. Gezien de mentale risico’s van isolatie is er continue sprake geweest van maatwerk en dit zal zo blijven. Ambulante Ondersteuning en Begeleid Wonen geven persoonlijke aandacht in een periode dat de kwetsbare doelgroep daar mogelijk extra behoefte aan heeft. De huisbezoeken worden langzaamaan weer opgepakt en uitgebreid. Wel moet er altijd sprake zijn van maatwerk, voor zowel de cliënt als de medewerker.

In deze tijd met de risico’s op besmetting en het streven die zoveel als mogelijk te voorkomen moeten we samen een afweging maken in de vorm waarin de ambulante zorg vorm gegeven wordt. Voorop moet staan dat cliënten de hulp krijgen die zij nodig hebben, ook in deze lastige omstandigheden. De ambulante medewerker streeft hierin samen met de cliënt en zijn naasten te komen tot maatwerk in de best passende vorm.

Dit betekent dat de begeleiding face-to-face kan plaats vinden, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen en mits de veiligheid van medewerkers en cliënten voldoende wordt gewaarborgd. Wanneer de fysieke kwetsbaarheid van de cliënt, of de (persoonlijke situatie van de) medewerker zelf daartoe aanleiding geven, kan face-to-face begeleiding vervangen worden door beeldbellen of een andere vorm van digitale begeleiding.