Coronavirus

Stichting Corridor heeft zich het afgelopen jaar gesteund gevoeld in het voortzetten van haar dienstverlening aan kwetsbare mensen in onze samenleving. We zijn blij met deze erkenning van ons werk. Gezien de groeiende vorm van eenzaamheid onder onze doelgroep, hebben wij graag gehoor gegeven aan de oproep van meneer Rutte om oog te blijven houden voor mensen die het extra zwaar hebben (gehad) en alleen zijn.

Nu veel mensen gevaccineerd zijn en het virus minder aanwezig is in de samenleving, kunnen we de meeste maatregelen loslaten. Stichting Corridor houdt zich nog steeds aan de landelijke richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de GGD, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Gemeente Rotterdam. Het Centraal Kantoor zorgt ervoor dat we continu op de hoogte blijven van de laatste informatie en hoe wij als Stichting kunnen inspelen op mogelijke te ontstane situaties in Nederland. De gezondheid van onze medewerkers, vrijwilligers, cliënten en bezoekersstaat natuurlijk voorop. We volgen alle voorschriften vanuit de overheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Vanaf 25 september 2021 hoeven we geen 1,5 meter afstand meer te houden van elkaar. Dit betekent dat iedereen weer welkom is op de locaties en werkplekken van Corridor. We willen weer zoveel mogelijk terug naar het oude normaal. Indien er mensen zijn die nog wel 1,5 meter afstand willen houden of zich op een andere manier aan de voorheen geldende maatregelen wil houden, is dat uiteraard helemaal in orde en zal dat gerespecteerd worden. Het is aan die persoon zelf om dat duidelijk aan te geven, zodat anderen daar rekening mee kunnen houden. Dit geldt uiteraard voor iedereen, dus medewerkers, vrijwilligers, stagiairs, cliënten en bezoekers.