Coronavirus

De gezondheid van onze medewerkers, vrijwilligers, cliënten en bezoekers staat natuurlijk voorop. Om deze reden heeft Stichting Corridor een aantal maatregelen geformuleerd. Op deze pagina houdt Stichting Corridor u in het kort op de hoogte van de maatregelen die wij hebben genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken en haar cliënten, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers te beschermen. Wij hopen hiermee het risico op verspreiding van het virus binnen onze organisatie te voorkomen/minimaliseren.

Stichting Corridor houdt zich aan de landelijke richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de GGD, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Gemeente Rotterdam.

Help ons door onderstaande maatregelen zoveel mogelijk na te leven en er kennis van te nemen. Houd deze pagina in de gaten voor de meest actuele stand van zaken en ontwikkelingen.

Wat betekent dit voor Stichting Corridor?

Stichting Corridor hanteert strikte hygiënemaatregelen voor alle cliënten, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers. Deze maatregelen zijn als volgt geformuleerd:

  • Houdt 1,5 meter afstand van elkaar (2 armlengtes) en vermijd groepen groter dan 3 personen
  • Schud geen handen en vermijd direct contact
  • Was je handen regelmatig 20 seconden lang met water en zeep, daarna droog je je handen met een papieren doek
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten

Sinds maandag 16 maart 2020 vermijden onze medewerkers zoveel mogelijk sociaal contact en is het uitgangspunt om thuis te werken, tenzij dit niet kan in verband met de werkzaamheden, dan is werken op locatie mogelijk. Huisbezoeken, groepsbijeenkomsten en overleggen zijn geannuleerd.

Voor onze afdelingen betekent dit het volgende:

Centraal Kantoor
De medewerkers van ons Centraal Kantoor werken zo veel mogelijk vanuit huis. Voor vragen of opmerkingen kunt u het beste mailen naar contact@stichtingcorridor.nl.

Het Opvanghuis Psychiatrie
Het rooster van de medewerkers van het Opvanghuis Psychiatrie is aangepast om aanwezige medewerkers te spreiden. Per dag zijn er maximaal twee medewerkers aanwezig om bewoners te begeleiden. Zij houden zich uiteraard aan de 1,5 meter afstand en de overige richtlijnen van het RIVM en Stichting Corridor.

De Uitdaging
Tussen 16 maart en 3 april is de Uitdaging gesloten geweest voor bezoekers. Vanaf maandag 6 april  is de Uitdaging weer geopend onder zeer strikte voorwaarden en met een maximaal aantal bezoekers per keer. Het bezoek wordt onderverdeeld in tijdsvakken, hier worden roosters voor gemaakt, zodat er elke dag verschillende bezoekers kunnen komen. De opening geldt alléén op uitnodiging en er is dus geen inloop, zoals dit normaal wel het geval is. De 1,5 meter afstand wordt ook hier gehandhaafd, evenals de overige richtlijnen van het RIVM en Stichting Corridor. Nadat bezoekers zijn geweest, worden alle contactvoorwerpen schoongemaakt, voordat nieuwe bezoekers of medewerkers het pand betreden.

De Vriendendienst Rotterdam en Hoogvliet
Medewerkers van de Vriendendienst werken vanuit huis. Maatjes (vrijwilligers en stagiairs) spreken niet meer fysiek af met deelnemers, maar worden belmaatjes. Telefonisch is de Vriendendienst gewoon bereikbaar. In urgente gevallen wordt er een uitzondering gemaakt en kan een bezoek wel plaatsvinden. Hierover wordt samen met de betrokkenen een afweging gemaakt.

Vrijwilligers kunnen zich nog steeds aanmelden voor de Vriendendienst. Kennismakingsgesprekken vinden dan telefonisch plaats. De koppeling vindt dan in later stadium plaats.

Ambulante Ondersteuning en Begeleid Wonen
Voor medewerkers van de teams Ambulante Ondersteuning en Begeleid Wonen geldt ook dat het uitgangspunt thuiswerken is. Er wordt gebeld met de cliënten op het moment dat ze normaal gesproken een afspraak zouden hebben. In urgente gevallen of bij noodzaak wordt per geval bekeken of een fysieke afspraak noodzakelijk en mogelijk is. Samen met de betrokkenen wordt er een afweging gemaakt. De richtlijnen van het RIVM worden ook hier in acht genomen.