Cliëntenraad en Cliëntvertrouwenspersoon

De cliëntenraad van Stichting Corridor vertegenwoordigt de klanten (bewoners, cliënten, deelnemers). De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies over alle zaken die de klanten aangaan. Ze bespreekt regelmatig met de directeur wat beter en klantvriendelijker kan.

De bevoegdheden van de cliëntenraad zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Dat geeft de raad een stevig fundament.

De cliëntenraad vergadert ongeveer eens per maand en wordt bijgestaan door een ondersteuner. Meer informatie vind je in deze folder. Hier vind je ook de contactgegevens.

Cliëntvertrouwenspersoon

Stichting Corridor heeft een cliëntvertrouwenspersoon voor haar cliënten. Ondanks het feit dat alle medewerkers hun best doen om de cliënten van stichting Corridor zo goed mogelijk te ondersteunen kan het voorkomen dat u als cliënt iets meemaakt waar u het niet mee eens bent. Ook kan het voorkomen dat u wellicht behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek met of advies van iemand anders dan uw begeleider of wilt u bemiddeling in persoonlijke zaken.

Een cliëntvertrouwenspersoon is deskundig op het gebied van uw rechten en kan u adviseren en ondersteunen op dit gebied. Ook kan de cliëntvertrouwenspersoon uw klachten aanhoren en u adviseren.

Meer informatie en contactgegevens vind je hier.