Doelstelling, missie en visie

Doelstelling

Stichting Corridor Dienstverlening biedt opvang, begeleiding en dagbesteding aan (ex-)psychiatrische patiënten die zelfstandig wonen of verblijven in huisvestingsprojecten van Stichting Corridor Beheer en schept voorwaarden om deze personen hun eigen positie te kunnen laten bepalen en maatschappelijk weerbaar te worden.

Visie

Stichting Corridor is het inspirerende voorbeeld van hoe goede hulp verleend wordt. Wij verlenen deze hulp vanuit respect, verbinding, gelijkwaardigheid, samenwerking en bekommernis om de ander. Met acceptatie van ieders mogelijkheden laten wij mensen naar eigen inzicht hun positie bepalen voor een waardig leven en levensgeluk.

Wij streven naar een samenleving waarin stigma’s achterhaald zijn en waar oog is voor de waarde van ieder mens.

Missie

Stichting Corridor is een kleinschalige Rotterdamse organisatie die zich inzet voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Wij vinden het belangrijk dat iedereen een betekenisvol leven ervaart en een waardevolle plaats in de maatschappij inneemt. Onze persoonlijke aanpak is het resultaat van de unieke samenwerking tussen cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Door onze oprechte nieuwsgierigheid naar de ander wordt iedereen gezien. Wij zijn trots op onze ‘eigenwijze’ manier van handelen, ondanks dat deze soms dwars staan op externe krachten.