Organisatie

Stichting Corridor is een kleinschalige organisatie zonder winstoogmerk die opvang, huisvesting, begeleiding, dagbesteding en maatjesprojecten biedt aan mensen met psychiatrische problematiek.

Alle mensen binnen Corridor werken intensief en op gelijkwaardige voet samen. Als vrijwilliger of als medewerker, met of zonder ervaringsdeskundigheid: ieder zet naar eigen vermogen zijn of haar talenten in. De cliënten worden vertegenwoordigd door de cliëntenraad.

Stichting Corridor is een ‘platte organisatie’; de lijntjes zijn kort. Er werken ongeveer 150 vrijwilligers, 30 betaalde (parttime) medewerkers en rond de 10 stagiaires.

Stichting Corridor heeft een via AVG Juristen een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De Functionaris Gegevensbescherming controleert of de stichting zich aan de AVG houdt. Heeft u vragen over de manier waarop Stichting Corridor met persoonsgegevens omgaat? Neem dan contact op met onze FG Maarten de Man via deman@avgjuristen.nl .