Privacy Statement

Stichting Corridor vindt uw privacy erg belangrijk; niet alleen vanuit wetgeving, maar ook vanuit kwaliteits- en zorgrechtelijk oogpunt. Daarom hecht Stichting Corridor veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij gaan om deze reden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid met uw persoonsgegevens om. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee uw identiteit kan worden achterhaald.

Wilt u weten hoe wij omgaan met de privacy van onze cliënten, bezoekers en deelnemers? Lees dan hier onze uitgebreide privacyverklaring.

Hieronder leest u hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die u via onze website mogelijk aan ons verstrekt. Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via de contactgegevens zoals vermeld onder aan deze tekst.

Algemeen

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent onder andere dat wij de persoonsgegevens die wij van u vragen, uitsluitend gebruiken voor de omschreven doelen. Wij stellen alles in het werk om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Gebruik persoonsgegevens

Door onze websites te gebruiken, deelt u automatisch gegevens met ons via cookies. Bepaalde technische gegevens worden door uw apparatuur (computer, tablet, telefoon) aan ons doorgegeven. U kunt cookies zelf uitzetten of verwijderen. Dit doet u via uw browserinstellingen.

  • Analytische cookies
    Via het programma Google Analytics verzamelen wij gegevens. Voorbeelden hiervan zijn welke browser u gebruikt of welke pagina’s u bezoekt. Deze gegevens zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam of IP-adres. Wij gebruiken deze zogeheten analytische cookies om onze sites te verbeteren.
  • Marketing cookiesVia onze site kunt u ook doorklikken naar onze social media accounts op Facebook. Facebook plaatst dan een tracking cookie op uw apparaat. Kijk op www.facebook.com/privacy/explanation om te lezen hoe Facebook met uw privacy omgaat.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken gegevens die u online met ons deelt niet aan derden, behalve als dat is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de EU.

Opslag van gegevens

De gegevens die via analytische cookies worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van Google.
Op het moment dat u online contact met ons opneemt, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw (bedrijfs)naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver.

Beveiliging

Alleen medewerkers die op basis van hun functie bevoegd zijn persoonsgegevens te verwerken, hebben toegang tot de verschillende systemen die hiervoor worden gebruikt.

Uw rechten

U hebt het recht op:

  • inzage in de persoonsgegevens die wij van u hebben
  • het intrekken van uw toestemming
  • uitleg over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen
  • het laten corrigeren van fouten
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij.

Heeft u klachten?

Mocht u klachten hebben over de manier waarop Stichting Corridor met uw persoonsgegevens omgaat of vermoedt u een datalek, dan kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (zie contactgegevens) of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de maatregelen die wij hebben getroffen om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Contact

Maarten de Man (AVG Juristen) is de externe Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Stichting Corridor. Hij is te bereiken via: deman@avgjuristen.nl.

Disclaimer

Alle informatie die via deze site door Stichting Corridor wordt aangeboden is uitsluitend bestemd voor functionele doeleinden. Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed zijn wij niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook door eventuele foutieve informatie op deze site, het (juist of onjuist) gebruiken van de informatie op deze site of voor het niet-functioneren van deze website. Type- en spelfouten voorbehouden.
Wij geven geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die, via hyperlinks of andere verwijzingen, via deze website beschikbaar zijn en aanvaarden met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid. De door Stichting Corridor weergegeven teksten zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend worden toegepast met de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Corridor.