Opvanghuis Psychiatrie

Het Opvanghuis Psychiatrie in Rotterdam biedt tijdelijk onderdak en begeleiding aan mensen vanaf 18 jaar. Zo proberen we (her)opname in een psychiatrisch ziekenhuis of dakloosheid te voorkomen of te beëindigen. We helpen je met vragen en regelzaken. Jouw behoeften zijn daarbij het uitgangspunt. Samen met jou willen we je leven weer zo ver mogelijk op de rails krijgen.

Opvang en begeleiding

Tijdens je verblijf van enkele maanden zet je samen met ons op een rijtje wat er allemaal speelt en maken we een begin met het vinden van oplossingen.

We helpen je bijvoorbeeld met:

  • het zoeken van passende huisvesting,
  • het opbouwen van sociale contacten,
  • het vinden van dagbestedingsactiviteiten of
  • het op orde brengen van je financiën.

Het Opvanghuis biedt geen behandeling voor je psychiatrische problemen.

Kort verblijf

Het verblijf in het Opvanghuis is beperkt tot enkele maanden. In die tijd maken we een begin met het op orde krijgen van je leven. Daarna kun je – zo nodig met hulp – verder je leven weer opbouwen. Ook na je verblijf in het Opvanghuis kun je gebruik blijven maken van andere diensten en activiteiten van Corridor.
De meeste ex-bewoners van het Opvanghuis hebben hun leven weer op de rails gekregen. Daarvoor werd de basis gelegd in het Opvanghuis, vaak gevolgd door andere vormen van ondersteuning. Lees over de ervaring van Laurent, een vrijwilliger van Corridor die ook in het Opvanghuis heeft gewoond.

In het Opvanghuis Psychiatrie kun je terecht als…

  • je psychiatrische problemen hebt en behoefte aan opvang en ondersteuning bij verschillende zaken,
  • je actief wilt samenwerken aan de oplossing van je belangrijkste problemen,
  • je niet verslaafd bent aan drugs of alcohol,
  • je zelf voor je eten en hygiëne kunt zorgen,
  • je aanspreekbaar bent op je gedrag,
  • je racistisch, seksistisch of agressief gedrag achterwege laat.

Leven in het Opvanghuis Psychiatrie

Je krijgt een gemeubileerde kamer in het Opvanghuis van Corridor. De gemeenschappelijke woonkamer, keuken en douche deel je met andere bewoners. Deze gedeelde ruimtes houd je gezamenlijk schoon. Je verzorgt je eigen maaltijden. We verwachten dat je elkaar respecteert, dat je rekening houdt met elkaar en dat je de wekelijkse bewonersvergadering bijwoont. Voor de huisvesting en begeleiding wordt een financiële bijdrage gevraagd.

Aanmelden voor het Opvanghuis Psychiatrie

Aanmeldingen lopen via Centraal Onthaal. Dit is een centraal “loket” van de Gemeente Rotterdam waar de toegang tot maatschappelijke opvang geregeld wordt. Volwassenen vanaf 23 jaar kunnen terecht bij Centraal Onthaal Volwassenen. Jongeren (18-23) bij het Jongerenloket.