Stichting Corridor is een kleinschalige organisatie voor mensen vanaf achttien jaar met een psychiatrische achtergrond. We bieden opvang, huisvesting, begeleiding, dagbesteding en maatjesprojecten in de regio Rotterdam.

> Onze diensten

Het Opvanghuis Psychiatrie in Rotterdam biedt tijdelijk onderdak en begeleiding aan mensen vanaf 18 jaar. Tijdens je verblijf van enkele maanden helpen we je met vragen en regelzaken. Lees meer over het Opvanghuis Psychiatrie.

Corridor Ondersteuning voor mensen met psychiatrische problemen: begeleid zelfstandig wonen, begeleiding op maat (ambulante begeleiding) en activiteitencentrum De Uitdaging. Lees meer over Corridor Ondersteuning.

De Vriendendienst is een maatjesproject in Rotterdam. Mensen met psychiatrische of psychosociale problemen komen in contact met een maatje om samen dingen te doen die ze beiden leuk vinden. Lees meer over de Vriendendiensten.