Vacature Raad van Toezicht

Stichting Corridor is een kleinschalige organisatie in de regio Rijnmond met een omzet van EUR 2 miljoen, die al ruim 40 jaar mensen met een verleden in de geestelijke
gezondheidszorg, opvang, huisvesting, ondersteuning, dagbesteding en maatjesprojecten biedt. Bij Stichting Corridor zijn rond de 30 personen werkzaam en 150 vrijwilligers actief.

In verband met het verlopen van de benoemingstermijnen, zoekt Stichting Corridor: Twee leden Raad van Toezicht

Stichting Corridor Dienstverlening biedt in de regio Rijnmond hulp aan mensen met psychosociale en/of psychiatrische problemen, in de vorm van tijdelijke opvang, ondersteuning bij het zelfstandig wonen, maatjesprojecten en projecten op het gebied van dagbesteding en ontmoeting. Bij Stichting Corridor Beheer is het beheer en de exploitatie van de woon- en werklocaties ondergebracht. De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van beide stichtingen. De bestuurder heeft de operationele eindverantwoordelijkheid over beide stichtingen. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 onafhankelijke leden met verschillende relevante achtergronden en kennisgebieden. Zij heeft strategische verantwoordelijkheid voor de doelstelling, identiteit en continuïteit van de instelling. De Raad vervult naast de rol van toezichthouder ook de rol van adviseur, klankbord en werkgever van de bestuurder. De Governancecode Zorg is leidend voor het functioneren van de Raad van Toezicht.

 

Vacature leden Raad van Toezicht 2024