Hoofdbedrijfsuitvoering / Controller

Stichting Corridor is een kleinschalige organisatie in de regio Rijnmond die opvang, huisvesting, ondersteuning, dagbesteding en maatjesprojecten biedt aan mensen met een psychiatrische achtergrond of psychosociale problematiek.

Voor ons Centraal Bureau zijn we op zoek naar een: Hoofd bedrijfsvoering / Controller (28-32 uur)

Functie-inhoud
De functie is breed en veelzijdig. De functie bestaat uit diverse taken die horen bij de functie van controller en die van staf- beleidsmedewerker. Deze richt zich op het adviseren over en ontwikkelen, implementeren en realiseren van beleid binnen de organisatie op de gebieden financiën, IT, huisvesting, facilitaire aangelegenheden, inkoop, kwaliteitsbeleid, marketing en communicatie en incidenteel ten behoeve van het beleid dat gevoerd wordt binnen de functionele eenheden. De functie kenmerkt zich door het overstijgend denken en werken, het overzien en integreren van verschillende werkprocessen, het leggen van verbanden en het vertalen van (maatschappelijke, juridische en wetenschappelijke) ontwikkelingen naar passende en benodigde beleidsinitiatieven. Dit betekent dat de medewerker uiteenlopende vraagstukken mag oplossen door informatie op de toegewezen beleidsterreinen te interpreteren, combineren en te onderzoeken in het licht van een zorginstelling zoals Stichting Corridor. Je werkt nauw samen met de directeur, bureaucoördinator en de administratief medewerkster. Je geeft tevens functioneel leiding aan de administratie, en bureaucoördinator. De functie heeft tevens de taak te adviseren aan de directie over de vertaling van het beleid naar financiële doelstellingen en het bewaakt de uitvoering daarvan. De directie wordt bijgestaan door de lijnen uit te zetten en in de gaten te houden of van de financiële doelstellingen wordt afgeweken en stuurt in overleg bij. Er is nauwe samenwerking met de directeur, bureaucoördinator en de administratief medewerkster.

Hoofd bedrijfsvoering, controller(28-32u)