Kwartiermaker Alliantie Tante Sjaar

De Alliantie Tante Sjaar komt op voor de burgers en gezinnen in Rotterdam die kampen met mentale en/of
verslavingsproblematiek. Zij agendeert thema’s als: aanpak van dakloosheid, werkeloosheid/participatie &
armoede en integrale ondersteuning met als doel van betekenis te zijn/bij te dragen aan welzijn en gezondheid
van deze kwetsbare burgers en gezinnen.

Ben jij de kwartiermaker voor de Alliantie Tante Sjaar?
Ben jij de schakel tussen de alliantie en de stad? Ben je een denker én een doener? Een stevige ondernemende
verbindende aanjager die in samenwerking met partners activiteiten realiseert? Dan past de functie van
kwartiermaker voor de alliantie bij jou!

Lees hier de volledige vacaturetekst.