Artikelen

Ambities Alliantie Tante Sjaar bekrachtigd in convenant

De Alliantie Tante Sjaar bestaat uit 14 zorgorganisaties die zich samen sterk maken voor een leefbare en veerkrachtige stad waarin iedereen meedoet en kwetsbare Rotterdammers en gezinnen betere kansen krijgen. De Alliantie doet dit door thema’s te agenderen als dakloosheid, werkloosheid, participatie, armoede en integrale aanpak van psychiatrische en/of verslavingsproblematiek.

De Alliantie heeft de ambitie om de komende jaren haar activiteiten uit te breiden. Hiervoor is een convenant opgesteld waarin partijen zich structureel committeren aan de doelstellingen. Ook is een kwartiermaker aangesteld die samen met de partners de ambities van de Alliantie gaat waar maken.

In dag- en nachtopvang de Hille van onze partner het CVD, kwam de Alliantie bijeen om de samenwerking te bekrachtigen middels een convenant. Ook werd kwartiermaker Wendy de Rijk voorgesteld en een nieuw Alliantielid, De Hoop ggz, verwelkomd.

De Alliantie werkt intensief samen met andere partners in de stad, waaronder de gemeente Rotterdam, cliëntenorganisaties, welzijn, woningcorporaties, politie, jeugdzorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. In 2023 zal de Alliantie zich met volle kracht inzetten om bij te dragen aan de gezondheid en het welzijn van kwetsbare Rotterdammers en gezinnen.

FEESTELIJKE LANCERING STRIPPENKAART REAKT 16/10/2018

Afgelopen dinsdag 16 oktober was het dan zover, de feestelijke lancering van de strippenkaart voor Kralingen-Crooswijk en Noord bedacht door Hans Gorissen van Reakt.
De kaart is speciaal bedoeld om cliënten van Reakt die in een sociaal isolement zitten of angsten hebben, kennis te laten maken met de wijk. Er is inmiddels al een strippenkaart uitgegeven voor Delfshaven en Centrum.
De lancering startte met een korte terugblik ontwerp en start ‘Kijk op de Wijk’, zie https://youtu.be/xgh6UHQ6lVI. Onderdeel vormde ook het positieve ervaringsverhaal van Erwin, die eerder aan de slag ging met de strippenkaart en daarmee o.a. een klein netwerk op kon bouwen.
Daarna was het tijd voor de officiële doop van de kaart, waarbij Corridor, die aan deze editie ook meedoet, de symbolische aftrap mocht verrichten met het zetten van een eerste stempel.
Mensen die de strippenkaart gebruiken kunnen voortaan een bezoekje brengen aan Corridor Stadhoudersweg en daar bijvoorbeeld na een kopje koffie een uitleg en rondleiding krijgen door een vrijwilliger of bezoeker. Men kan zo in contact komen met de aanwezigen en meer te weten komen over de activiteiten van de Uitdaging en Vriendendienst.
Na afloop van de lancering was er voor de aanwezige organisaties nog volop gelegenheid om te netwerken.


VRIJWILLIGERSMARKT ROTTERDAM NOORD 18/09/2018

Dinsdag 18 september werd de jaarlijkse vrijwilligersmarkt voor Noord georganiseerd. Als locatie was deze keer gekozen voor Centrum Corridor (Stadhoudersweg).
Vanaf 12.00 uur konden de vrijwilligersorganisaties die zich hadden opgegeven zich melden om hun stand in te richten. Dat waren er in totaal 18, waaronder Corridor zelf, met een diversiteit aan doelgroepen, onder andere jongeren, ouderen, nieuwkomers, mensen met een lichamelijke beperking en met een psychiatrische achtergrond. Maar er waren daarnaast ook organisaties die zich specifiek op muziek en sport richten.
Van 13.00 tot 15.00 uur konden belangstellenden er terecht voor informatie over het vrijwilligerswerk bij de aanwezige organisaties. Een deel van de bezoekers heeft zich ook meteen opgegeven en een afspraak gemaakt voor een kennismaking.
Tijdens de markt was er voor de aanwezige organisaties ook gelegenheid om met elkaar kennis te maken. Daarvan werd uitgebreid gebruik gemaakt.
Niet alleen werden de ruimtes door Corridor ter beschikking gesteld, ook werd een groot deel van de catering door een aantal van onze vrijwilligers verzorgd. Anderen hebben weer geholpen bij de opbouw, het opruimen, als gastheer en bij het bemensen van het stand van Corridor. Allemaal daarvoor heel erg bedankt!
Afgaand op de reacties tijdens en na afloop van de vrijwilligersmarkt waren zowel de deelnemers als bezoekers tevreden en zal dit evenement volgend jaar zeker weer georganiseerd worden.


BLIK IN DE WIJK 15/4/2018

Blik in de Wijk
Zondag 15 april 2018 van 12-17 uur

Op zondag 15 april 2018 vindt er in Blijdorp een creatieve route plaats.
Op die dag laten creatieve wijkgenoten voor eigen publiek zien wat zij in huis hebben:
Er zijn door heel Blijdorp optredens, exposities, workshops en van allerlei disciplines: muziek; dans; toneel; beeldende kunst; woordkunst; ook creatief eten (maken) valt er onder.

Centrum Corridor heeft een huis vol talent!

En dit laten we zien:

– expositie schilderijen/tekeningen; beelden en handwerkkunst
– film
– workshop Gedichten Schrijven
– voordracht van gedichten.
– presentatie poëziebundel
– life muziek
– snuffelen in de ruilwinkel
– koffie en thee met creatieve hapjes

Binnenkort zijn de flyers van de hele Blik in de Wijk-route af te halen bij o.a. Centrum Corridor.
We gaan er een leuk feestje van maken!

Hier ziet u een compilatie van deze dag:

Informatie: www.blikindewijk.nl

Annelies en Hella


FEESTELIJKE OPENING CENTRUM CORRIDOR 30/11/2017

Het is zover! Na een periode van voorbereiden, kleuren en meubels kiezen, inpakken, verhuizen en inrichten werd het nu tijd om Centrum Corridor feestelijk te openen. De opening vond plaats op woensdag 13 december 2017. Om 15.00 uur werd het Centrum officieel geopend door Sven de Langen, wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg. Hier vind je meer informatie en het gehele programma.
Hier is een video van de muziek en de speech van deze middag:


NIEUWSBRIEF VRIENDENDIENSTEN ZOMER 2017

20/07/2017
Lees hier de nieuwsbrief zomer 2017 van de Vriendendiensten.


POST VOOR TOEKOMSTIGE BUREN

13/06/2017

Afgelopen vrijdag lag deze brief in de bus van onze toekomstige buren van De Uitdaging en Vriendendiensten.