In dienst bij Corridor

Stichting Corridor Dienstverlening is een kleinschalige instelling in de regio Rijnmond die hulp verleent aan mensen met psychiatrische problemen.
Dit zeggen medewerkers zelf over het werken bij Stichting Corridor:

Klein, integer en persoonlijk

‘Ik werk hier al jaren met veel plezier. Corridor is echt een organisatie naar mijn hart: klein, integer en persoonlijk. Corridor wil niet zo nodig alsmaar groter worden: het gaat meer om de kwaliteit, om het steeds beter worden.’

Marit, sinds 2005 medewerker bij de Vriendendienst

 

Op zoek naar wat mensen wél  kunnen

‘Ik werk bij de Vriendendienst Rotterdam en probeer vrijwilligers en maatjes aan elkaar te koppelen. Er komen ook heel kwetsbare mensen hier. In de hulpverlening wordt vooral naar de problemen gekeken, maar wij gaan juist op zoek naar wat ze wél kunnen. Ik heb hier heel leuke contacten zien ontstaan, waar beide maatjes veel plezier aan beleven. Dat is zeker de meerwaarde van het werk hier.’

Annelies, sinds 2014 medewerker bij Vriendendienst Rotterdam

 

Gelijkwaardigheid en waardering

‘Ik krijg hier bij Corridor alle ruimte om mezelf te blijven te ontplooien en om zelf invulling te geven aan het werk dat ik doe. Ik voel me gewaardeerd, zowel door collega’s als door mensen die ik help. We kunnen direct met elkaar communiceren waardoor dingen snel geregeld kunnen worden. De kleinschaligheid kan ik ook heel erg waarderen en met name de manier van werken: de gelijkwaardigheid, het samen met iemand aan de slag gaan.’

Marijn, sinds 2007 medewerker bij het Opvanghuis Psychiatrie

 

Altijd met plezier naar mijn werk

‘Ik heb het hier heel erg naar mijn zin. De sfeer is goed. Ik doe de administratie en kan dat op mijn eigen tempo doen, wel op tijd natuurlijk. Ik heb nooit ’s morgens van: oh, nou moet ik weer naar mijn werk. Ik kom altijd met plezier naar mijn werk.’

Pembe, sinds 2003 administratief medewerker op het centrale bureau