Agenda

Lezing Van onmondig naar GGZ

datum:
14 juni 
tijd:
14:00 - 16:00 
  • De DSM : Wetenschap of natte vinger werk.
  • Farmaceutica: Door de introductie van nieuwe psychiatrische medicatie kunnen steeds meer patiënten buiten psychiatrische ziekenhuizen wonen.
  • De Antipsychiatrie: Meer inspraak in eigen behandeling. Van cliënt naar cliënt of klant.
  • Rehabilitatie, herstel: Ervaringsdeskundigheid als nieuwe inbreng.
  • GGZ 2.0: In hoeverre is zelfregie mogelijk binnen de kaders van de huidige psychiatrie? Zijn de heersende ideeën omtrent psychiatrie nog wel up-to-date, of loopt de psychiatrie achter de feiten aan?